O traducere autorizată este de obicei solicitată de instituții publice și necesită competența unui traducător autorizat de către Ministerul Justiției din România. O astfel de traducere servește pentru a confirma că documentul tradus corespunde originalului.

În calitate de traducătoare autorizată de Ministerul Justiției, vă pot oferi acest serviciu. Prin semnarea și ștampilarea documentului tradus, garantez că acesta corespunde originalului și documentul devine astfel o traducere autorizată care poate fi apoi legalizată notarial. La cerere mă pot ocupa și de acest aspect.

Pentru o traducere legalizată, traducătorul sau traducătoarea trebuie să se prezinte în fața unui notar și să declare că traducerea a fost efectuată de el/ea. De regulă notarul solicită și documentul original. De aceea vă rog ca într-un astfel de caz, să-mi puneți la dispoziție și documentul original sau o copie legalizată a acestuia.